Privacy Policy


1. Algemeen

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door RinCC®. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website https://www.rinccmotorcourses.be. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door ons valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden je gegevens beter beschermd.
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt
uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kan krijgen en hoe je je gegevens kan (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op jou als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die RinCC® verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die je zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door jouw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website(s) vind je in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via andere kanalen, zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats gebruiken wij je persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van je contract(en) en overeenkomsten met RinCC® (inschrijving voor en deelname aan opleidingen of projecten, bestelling van materialen, enzovoort). Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die je kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we je gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.
Je krijgt altijd de vrije keuze om je gegevens al dan niet op te geven. We informeren je daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel je je gegevens opgeeft. Wij houden je gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we je persoonsgegevens na je laatste interactie met RinCC®gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als je e-mails ontvangt, omdat je je daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijf je die ontvangen totdat je je hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen, om fiscale redenen, ten minste tot aan de wettelijk vastgestelde bewaarplichtperiode worden bewaard.
Wij handhaven altijd een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van RinCC®. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die desbetreffende website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Wij raden je aan bij bezoek van die website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op die website.

6. Verzameling en gebruik van gegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chris.kusters@rincc.be, dan verwijderen wij deze informatie.

7. Wat zijn je rechten?

Je beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Je kan ook verzet aantekenen tegen het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kan je ons ook vragen om je gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet je een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan RinCC® via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat je wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wil ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. Je kan dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.
Met deze policy proberen wij je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:
Chris Kusters – chris.kusters@rincc.be – +32 (0)468 12 28 94.

8. Beheer van je gegevens

Je persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door RinCC®, Ringlaan 41, B-2400 Mol. Binnen RinCC® zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Je gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en websites beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kan je een overzicht krijgen van deze verwerkers.

9. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we je bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van één of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet je daar je expliciete toestemming voor geven.
Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de RinCC®-database. De externe verwerker verbindt er zich ertoe om de gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2021